ตอบ
-สามารถนำไปได้ค่ะ ตามความสะดวกและถนัดของแม่บ้านได้เลย แต่ต้องนำไปให้ครบ