ตอบ
-เริ่มต้นด้วยการใช้น้ำยาล้างจานก่อน ถ้าไม่ออกให้ใช้น้ำยา Vixol Oxy (วิกซอล อ็อกซี่)
-ในกรณีที่ยังไม่ออกอีกให้ใช้ Vixol Gold (วิกซอล โกลด์)
-ข้อควรระวัง ต้องระมัดระวังอย่าให้ Vixol Gold (วิกซอล โกลด์) ไปโดนสแตนเลส หรือหยดลงพื้นผิวส่วนอื่นๆ