(For English, please scroll down.)

งานทำความสะอาดใหญ่ (Big cleaning) คืออะไร
บริการทำความสะอาดใหญ่แบบครอบคลุมทุกพื้นที่ตามผู้ว่าจ้างกำหนดอย่างละเอียด
ทั้งบริเวณภายในที่อยู่อาศัย/อาคาร คือ ห้องต่างๆและทุกพื้นผิวภายในที่อยู่อาศัย/อาคาร
แต่ตั้ง พื้น ผนัง เพดาน ระเบียง ขอบ วงกบประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ
และบริเวณภายนอกที่อยู่อาศัย/อาคาร คือ ลาน โรงจอดรถ

งานทำความสะอาดใหญ่ (Big cleaning) เหมาะสำหรับอะไร
✅การทำความสะอาดสถานที่ก่อนย้ายเข้า หลังย้ายออก
✅การทำความสะอาดสถานที่หลังการตกแต่ง ต่อเติม หรือ ซ่อมแซม
✅การทำความสะอาดสถานที่ประจำเดือน หรือ ประจำปี เพื่อความสะอาดอย่างละเอียด

ขอบเขตการทำงาน

ผู้ให้บริการจะลงพื้นที่ทำความสะอาดเป็นทีม พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือทำความสะอาดใหญ่ ตามขอบเขตงานที่ละเอียดกว่าทำความสะอาดทั่วไปดังต่อไปนี้
✅ ทำความสะอาดสถานที่ที่พักอาศัย / ออฟฟิศ / อาคารสำนักงาน / โรงงาน
✅ เช็ดขอบบัว จมูกบันได กระจก พื้นผิวโลหะ ผนังและมุมสูงของพื้นที่
✅ ดูดฝุ่นโซฟา พรม ผ้าม่าน ทำความสะอาดเหล็กดัดมุ้งลวด
✅ ขจัดคราบไขมันต่างๆ ที่สะสมภายในห้องครัว
✅ ทำความสะอาดห้องน้ำและสุขภัณฑ์ (โถปัสสาวะ อ่างล้างหน้า ชักโครก)
✅ ขัดเก็บคราบกาว สี สนิม ปูน รอยเปื้อนตามพื้นให้สะอาด
✅ เก็บขยะและรวบรวมนำไปทิ้งจุดที่ผู้ว่าจ้างจัดเตรียมไว้

กรณีที่ลูกค้าต้องการให้มีการขนย้ายสิ่งของโปรดแจ้งผู้ให้บริการในวันประเมินหน้างาน

รายการอุปกรณ์สำหรับงานทำความสะอาดใหญ่

เงื่อนไขการให้บริการทำความสะอาดใหญ่
ขอบเขตงานที่ไม่รวมอยู่ในบริการทำความสะอาดใหญ่
⚠️การทำความสะอาดแชนเดอเรีย
💡การซักผ้าม่าน พรม โซฟา  *
💡การกำจัดไรฝุ่น  *
💡การซักผ้าใดๆ  *
💡การขัดเงาพื้นหินอ่อน  *
*สอบถามบริการเพิ่มเติมได้ค่ะ

เพื่อความปลอดภัยของผู้ให้บริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
⚠️ไม่ครอบคลุมการปีนบันไดในบริเวณที่ไม่สามารถตั้งฐานบันไดอย่างมั่นคงได้ เช่น ติดต้นไม้ มีสระน้ำ ทางลาดเอียง
⚠️ไม่ครอบคลุมการปีนบันไดสูงภายนอกระเบียงตึกหรือระเบียงชั้นลอย หรือจุดที่มีความเสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ให้บริการ
⚠️ ไม่ครอบคลุมการปีนป่ายเกินบันได 10 ขั้น และจุดที่มีความเสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ให้บริการ (ผู้ให้บริการสามารถปีนบันไดและใช้ด้ามต่อความยาวได้อีกประมาณ 2 เมตร)

รบกวนลูกค้าเช็คให้ชัวร์ก่อนจองบริการ
⚠️ผู้ให้บริการจะไม่เข้าให้บริการในกรณีที่หน้างานนั้นมีทีมงานอื่นๆปฏิบัติงานอยู่ด้วย เพื่อการให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ  
⚠️สถานที่หน้างานนั้นต้องสามารถใช้น้ำประปาและไฟฟ้าระหว่างเข้าให้บริการได้
⚠️ กรณีที่ขอบเขตหน้างานไม่ตรงกับบริการที่ลูกค้าได้เลือกจอง ผู้ให้บริการมีสิทธ์แจ้งยกเลิกและลูกค้าตกลงที่จะจ่ายค่าเดินทางให้กับผู้ให้บริการเป็นจำนวนเงิน 200 บาท

หมายเหตุ
กรณีการทำความสะอาดใหญ่ที่ไม่สามารถทำให้สะอาดสวยงามเหมือนใหม่ได้ เช่น
คราบสนิมเหล็ก
เชื้อราในซิลิโคลน
ชักโครกที่ผิวเคลือบสุขภัณฑ์เสียอยู่แล้ว
ผิวโลหะที่เคลือบโครเมี่ยมมีรอยหลุดลอก ไม่สามารถทำให้เงาได้


Introducing a Big cleaning service from Seekster
Big cleaning service by Seekster provides a thorough cleaning from top to bottom of both indoor and outdoor areas of the property(condo, house, office, retail shop, etc ) eg. floor, wall, ceiling, porch, furniture to garage area.  

A Big cleaning service is suitable for
Cleaning before moving in or after moving out from the property
Post construction and renovation cleaning
Monthly or Yearly Big cleaning

Scope of work
Big cleaning provider team will be fully equipped with cleaning equipment and detergents to provide services as follow:
✅ House/ Condo/ Office building/ Factory
✅ Wiping mirror, metal surfaces, ceiling, and other hard-to-reach areas.
✅ Vacuuming sofa, rug, curtain, and cleaning door screen mesh.
✅ Deep cleaning kitchen (fat, grease, and oil)
✅ Deep cleaning the bathroom including appliances and fixtures.
✅ Clean up trash and dispose at disposal area of that location.
✅ Remove leftover glues, rust, cement, all stains, and shine the floor.

Please inform the provider team or seekster admin on the evaluation day if any furniture/stuff moving is needed.

Terms of service

Big cleaning work scope excludes
⚠️Chandelier cleaning
💡Sofa, carpet, curtain cleaning *
💡Dust mite cleaning  *
💡Laundry  *
💡Marble floor crystallization  *
*Please contact Seekster admin for more information

For our provider safety
⚠️The provider will only be using ladder in area where ladder can be set steadily and safely
⚠️The provider will not be using 10 cases ladder to clean the outdoor porch area
⚠️ The provider will not be using higher than 10 cases ladder

Pre-booking checklist for customer
⚠️To provide the best service, we avoid performing our services in busy areas Please ensure that there are no activities in progress when our team arrives
⚠️Electricity and water must be available on site to provide service
⚠️ In the case of a customer requesting services that does not match scope of work for the selected service in the application, providers have the right to cancel the job and customer agree to pay 200 baht to the provider as transportation coverage