การทำความสะอาดออฟฟิศ เป็นปัจจัยหนึ่งที่องค์กรควรที่จะให้ความสำคัญ อีกทั้งการเลือกบริษัททำความสะอาด ก็ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่บริษัทต้องจ่ายในทุกๆเดือน รวมไปถึงคุณภาพและมาตรฐานการทำความสะอาด ซึ่งบางครั้งองค์กรขนาดเล็กอาจจะประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการทำความสะอาดเอง แต่นั่นอาจจะเป็นวิธีที่ทำให้เสียค่าใช้จ่ายมากกว่าก็เป็นได้

อีกทางเลือกหนึ่งในปัจจุบันมีหลายบริษัทและหลายผู้ให้บริการแม่บ้านทำความสะอาดออฟฟิศและสำนักงาน  Seekster ขอเสนอหลักการง่ายๆ 4 ข้อ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการลือกบริษัททำความสะอาดออฟฟิศให้เหมาะกับองค์กรของคุณ

1.      ประเภทของผู้ให้บริการ

มีทั้งแบบบุคคลธรรมดา และรูปแบบบริษัท ถ้าหากองค์กรของคุณมีขนาดเล็ก หรือไม่ได้ใหญ่มากนัก การจ้างแม่บ้านประจำอาจเป็นการสิ้นเปลือง การบริการที่เหมาะกับคุณคือ แม่บ้านรายชั่วโมง ซึ่งจะช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี และยังมีการเลือกที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีหลายช่องทาง เช่น Website, Application

ถ้าหากเป็นองค์ขนาดใหญ่ หรือมีพื้นที่ในการทำความสะอาดกว้าง สามารถที่จะเลือกเป็นการจ้างแม่บ้านประจำออฟฟิศ แต่การเลือกอาจจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนกว่า

2.      การคัดเลือก ฝึกอบรมพนักงาน ของบริษัทแม่บ้าน

เนื่องจากการบริการต้องใช้พนักงานเป็นหลัก ดังนั้นบริษัทแม่บ้านควรที่จะต้องมีความชัดเจนตั้งแต่การคัดเลือก การอบรมและฝึกฝนความรู้ในการทำงาน ที่สำคัญควรจะมีการตรวจสอบประวัติและคุณภาพการทำงานได้อย่างสม่ำเสมอ

3.      คำนึงถึงความปลอดภัยในการให้บริการ

นอกจากเรื่องของความสะอาดแล้ว ส่วนอื่นๆก็มีความสำคัญ เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ และน้ำยาทำความสะอาด จำเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ รวมไปถึงทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ เช่น พื้นผิว สุขภัณฑ์ในห้องน้ำ เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ อีกทั้งควรเลือกบริษัทแม่บ้านที่มีการรับประกันที่ครอบคลุมความผิดพลาดและความเสียหาย

4.      การให้บริการหลังการขาย

บริษัทแม่บ้านที่ดี จะต้องสามารถรับฟัง ตอบข้อสงสัย-ซักถาม และแก้ปัญหาให้กับลูกค้าผ่านหลายๆช่องทางการติดต่อได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทั้งทางโทรศัพท์ call center หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ รวมไปถึงการปรับปรุงแก้ไขจากการประเมินความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ

จากที่กล่าวมา หลายๆองค์กรอาจสนใจที่จะใช้บริการทำความสะอาดออฟฟิศ ซึ่งก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการทำความสะอาด จะได้รับข้อมูลในการตัดสินใจจาก Seekster เพื่อให้การเลือกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และได้รับการบริการทำความสะอาดที่มีคุณภาพ และมืออาชีพ

Seekster เรามีบริการแม่บ้านมืออาชีพสำหรับการทำความสะอาดออฟฟิศโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ตอบโจทย์องค์กรของคุณได้ หากสนใจสามารถจองบริการทำความสะอาดออฟฟิศได้ง่ายๆ 👇👇👇 คลิ๊กเลย

บทความที่เกี่ยวข้อง: เหตุผลที่ไม่ควรพลาดใช้บริการ "แม่บ้านออฟฟิศ” จาก Seekster