แม่บ้าน Seekster ทุกคนไปพร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาดทุกครั้ง เริ่มเดือนมิถุนายน 2562 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ Seekster โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม!!!

เพื่อมาตรฐานการให้บริการที่ดีขึ้นและความสะดวกสบายของลูกค้าในการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาด Seekster จะทำการจัดส่งแม่บ้านเข้าทำความสะอาดพร้อมอุปกรณ์ต่างๆตามวัน-เวลาที่จองไว้


ดังนั้น ลูกค้าของ Seekster จะไม่เสียค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ทำความสะอาด จำนวน160 บาท อีกต่อไป แม่บ้าน Seekster จะเตรียมให้ทั้งหมด

โดยอุปกรณ์ทำความสะอาดที่แม่บ้านของเราจะนำไปด้วยทุกครั้ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า มีดังนี้

  1. ไม้กวาดและที่โกยผง
  2. ไม้ม๊อบ
  3. ที่กรีดกระจก
  4. ฟองน้ำทำความสะอาด
  5. แปรงขัดพื้น
  6. ผ้าสำหรับเช็ดผืน 3 ผืน (พื้นผิวทั่วไป,กระจก,สุขภัณฑ์)
  7. ถุงมือยาง
  8. น้ำยาล้างห้องน้ำและน้ำยาเอนกประสงค์
  9. น้ำยาเช็ดกระจก

(อุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมดจะเป็นอุปกรณ์ที่ถูกสุขลักษณะ ผ้าทำความสะอาดทุกผืนจะผ่านการซักและอบร้อนก่อนการใช้งาน)

*หมายเหตุ: กรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดของลูกค้าเอง สามารถแจ้งกับทางแม่บ้าน Seekster ได้เลย ไม่ต้องกังวลว่าจะมีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติมเรื่องบริการเสริมค่าอุปกรณ์ทำความสะอาดกันแล้ว :)

สามารถโหลดแอปพลิเคชันทั้งในระบบ Android และ IOS: ดาวน์โหลดเลย