ข้ามรีวิว (Skip review) คือ ทางเลือกที่ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกจากการข้ามรีวิวผู้ให้บริการหลังจากรับบริการเสร็จ แทนที่ผู้ใช้จะต้องประเมินผู้ให้บริการในทันที ผู้ใช้สามารถข้ามการรีวิวได้ หากยังไม่สะดวกที่จะรีวิวในเวลานั้น

--------------------------------------------------------------------------------------------------

หลังจากที่ Seekster ได้รับ Feedback จากผู้ใช้ เราไม่ลังเลที่จะนำมาพัฒนาและปรับปรุง เพื่อให้แอปพลิเคชัน Seekster ตอบโจทย์และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ให้มากที่สุด  

โดยปกติแล้ว ผู้ใช้ต้องประเมินคุณภาพการบริการของผู้ให้บริการทันทีหลังจากการใช้บริการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และระบบจะไม่สามารถแสดงหน้าอื่นๆ ได้ หากผู้ใช้ไม่ประเมินคุณภาพให้เสร็จก่อน เนื่องจากรีวิวเหล่านั้นสำคัญต่อคุณภาพของระบบและคุณภาพผู้ให้บริการเป็นอย่างมาก

แต่…..ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผู้ใช้แอปพลิเคชัน Seekster ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android หลังจากใช้บริการเสร็จเรียบร้อยหรือเมื่อเปิดขึ้นมาใหม่ในแต่ละครั้ง สามารถกดข้ามรีวิวผู้ให้บริการได้เลย ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถกลับมารีวิวใหม่ในครั้งหน้า ระบบจะแสดงให้ผู้ใช้ทำการรีวิวผู้ให้บริการ ภายในระยะเวลา 7 วันหลังจากใบงานเสร็จสิ้น

ฟีเจอร์นี้จะแสดงตัวเลือก “ข้าม” มุมบนขวามือ จากนั้นสามารถกด “ข้าม” ได้เลย กรณีที่ไม่สะดวกรีวิวในทันที

วิธีข้ามรีวิว (Skip review)

 : ผู้ใช้สามารถ กด “ข้าม” มุมบนขวามือได้เลย

แค่นี้ผู้ใช้ก็สามารถไปยังหน้าบริการอื่นๆ หรือกลับไปหน้าหลัก (home) บนระบบได้แล้วค่ะ ^_^