ตอบ
-เพราะเป็นน้ำยาที่ผ่านการทดลองใช้กับทุกพื้นผิวแล้ว จึงสามารถมั่นใจได้แน่นอน