ตอบ
-ไม่อนุญาตให้นำน้ำยายี่ห้ออื่นๆ ไปใช้ เพราะถ้าเกิดมีความเสียหายทางเราจะไม่รับผิดชอบ