ตอบ
-เบอร์โทรในระบบ/แชทข้อความในระบบ
-สามารถดูเบอร์ติดต่อลูกค้าได้ในใบงานในวันนั้นๆ ที่รับงานไว้
-สามารถกดแชทเพื่อติดต่อกับลูกค้าได้ในแอพพิเคชั่น