ตอบ
-ผู้ให้บริการควรรีบแจ้งลูกค้าและแอดมิน
-ขออนุญาตถ่ายรูปก่อนเพื่อแจ้งแอดมินให้ประสานงานรับทราบผ่านช่องทางไลน์ @seekstersupport