ตอบ:


- แจ้งแอดมินทันที พร้อมอธิบายเหตุผล กับแอดมินเพื่อให้แอดมินประสานงานกับทางลูกค้าให้


- แม่บ้านไม่ควรติดต่อไปหาลูกค้าโดยตรง

- หากในกรณีเข้าไปให้บริการลูกค้าล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด แม่บ้านควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการชดเชยเวลาให้ครบตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบงาน"