ตอบ:


- ตรวจสอบรายละเอียดในใบงานที่รับไว้อีกครั้งในแอปพลิเคชั่น


- อธิบายให้ลูกค้าทราบ ถึงขอบเขตการให้บริการด้วยความสุภาพในการสื่อสาร


- แจ้งแอดมินให้รับทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อรับทราบ และเป็นการป้องกันผู้ให้บริการด้วย


- หากไม่สามารถอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจได้ แนะนำให้ผู้ให้บริการ ติดต่อแจ้งแอดมิน เพื่อขอความช่วยเหลือในการประสานงานดูแลผู้ให้บริการ