ตอบ:
- ผู้ให้บริการควรขอโทษลูกค้าเป็นอันดับแรก
- ขออนุญาตถ่ายรูปความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อแจ้งแอดมินให้ประสานงานรับทราบผ่านช่องทางไลน์ @seekstersupport