ปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไขสำหรับแอร์ในหน้าฝน

ช่วงนี้เริ่มเข้าสู่หน้าฝนแล้ว ทำให้ความชื้นที่เกิดจากฝนสร้างปัญหาให้กับแอร์ของเรา ทั้งนี้นอกจากการดูแลรักษาแอร์เบื้องต้น เช่น การจ้างบริการล้างแอร์ แล้วยังมีอีกหลายสิ่งที่ผู้ใช้งานแอร์ควรให้ความสำคัญ และหมั่นดูแลอย่างสม่ำเสมอ

Seekster เราจึงอยากมาบอกถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและทางแก้ไขแอร์ในหน้าฝนนี้

ความชื้นจากฝน

ซึ่งจะเข้าสัมผัสกับระบบไฟฟ้าภายในของแอร์ ทำให้แอร์ของเรานั้นช็อตหรือเสียหายได้ทันที

การดูแลรักษา ตรวจสอบว่าแอร์ของเรามีสภาพที่ดีอยู่หรือไม่ ทั้งด้านนอกและด้านในของตัวแอร์ หากมีปัญหาแนะนำให้เรียกช่างผู้ชำนาญมาช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้

ความชื้นภายในอาคาร

เพราะการที่มีความชื้นสูงจะทำให้มีความชื้นที่บริเวณแผ่นกรองอากาศ ท่อน้ำทิ้ง และรางน้ำ ทำให้แอร์ของเราทำงานหนักขึ้น และใช้พลังงานมากขึ้น อีกทั้งยังทำให้อาจเกิดแบคทีเรียและเชื้อราสะสม ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจของคนในบ้าน

การดูแลรักษา ควรมีการถอดแผ่นกรองอากาศหรือรางน้ำมาทำความสะอาดบ้าง

ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า

ทำให้ระบบไฟฟ้าอื่นๆ ภายในบ้านเกิดการขัดข้อง

การดูแลรักษา ควรมีการติดตั้งระบบเบรกเกอร์แยกระหว่างตัวแอร์กับระบบไฟฟ้าอื่นๆภายในบ้าน หากพบว่ายังไม่มีควรที่จะเรียกช่างมาดูและทำการแก้ไข

ในหน้าฝนนี้ หากใครสนใจอยากจอง บริการล้างแอร์ สามารถติดต่อ Seekster หรือ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน Seekster ทั้งในระบบ Android และ IOS : http://bit.ly/2XFz0c9

เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับแอร์ในช่วงหน้าฝนนี้  

ที่มา https://handymancm.com