ต้นเหตุของโรคร้าย...เสี่ยงตายเร็ว?

ล้างแอร์

รู้หรือไม่? แอร์ที่ใช้กันเพื่อคลายร้อน เมื่อไม่ได้ทำความสะอาดเป็นเวลานานๆ คือแหล่งสะสมเชื้อโรค ต้นเหตุความเสี่ยงของโรคปอดอักเสบ!!!

ในช่วงหน้าร้อน หลายคนต้องเปิดแอร์เพื่อคลายความร้อน ทั้งที่ทำงาน ที่บ้าน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ซึ่งอาจแฝงไปด้วยภัยร้าย! เพราะในแอร์มีความชื้นอยู่ ทั้งตัวแอร์และท่อของแอร์ ที่ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตของเชื้อโรค ไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส หรือเชื้อรา ซึ่งหากหายใจเอาฝอยละอองน้ำที่มีเชื้อนี้ปนเข้าไปจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จนเป็นต้นเหตุของการป่วยเป็นโรคปอดอักเสบ (โรคปอดอักเสบคืออะไร : https://www.bumrungrad.com/th/conditions/pneumonitis )

การล้างแอร์มีความจำเป็นอย่างมาก เพราะแอร์เปรียบเสมือนเครื่องฟอกอากาศ ถ้าเครื่องฟอกสกปรก เราก็จะได้รับอากาศที่สกปรกไปด้วย จริงๆแล้ว แอร์เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นต้องดูแลอย่างสม่ำเสมอ  เพื่อให้แอร์ทำงานได้เป็นปกติ และประหยัดไฟฟ้าค่าแอร์ได้ด้วย

ถ้าห้องที่ปิดมิดชิด ลมไม่ค่อยเข้า ฝุ่นไม่ค่อยมี แอร์จะไม่ค่อยสกปรก แต่ถ้าห้องอยู่ใน หรือใกล้แหล่งที่มีฝุ่นเยอะ ก็จะทำให้แอร์สกปรกได้เร็ว ให้เราลองสังเกตภายในห้อง ว่ามีฝุ่นเกาะตามซอกตามมุม จุดที่ทำความสะอาดได้ไม่ทั่วถึง หรือไม่ มีฝุ่นเกาะตามโต๊ะ ตามพื้น มากน้อยแค่ไหน ฝุ่นนั้นก็จะเข้าไปเกาะในตัวแอร์มากด้วยเช่นกันหากเราพบฝุ่นในจุดอื่นๆ (ความสกปรกของแอร์ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน และสภาพแวดล้อมของการติดตั้ง)

ดังนั้น การป้องกันโรคปอดอักเสบ ทางหนึ่งที่สามารถทำได้ คือ การล้างทำความสะอาดแอร์เป็นประจำ โดยดูตามความเหมาะสมจากสภาพแวดล้อมและการใช้งาน

จองล้างแอร์ได้ที่ https://seekster.co

ที่มา :

https://www.moph.go.th/index.php/news/read/253

https://www.tnews.co.th/contents/402202


#Seekster #ล้างแอร์ #AC cleaning