ผ่านมาตรฐานสวิตเซอร์แลนด์ ไม่ทิ้งสารเคมีตกค้างที่ก่อให้เกิดมะเร็ง อาการระคายผิวหนัง และอันตรายต่อทางเดินหายใจ ซึ่งแตกต่างจาก

• บริการอบโอโซน - อ้างอิงจาก US EPA หน่วยงานดูแลสิ่งแวดล้อมของสหรัฐ กล่าวไว้ว่า “โอโซน ถ้าใช้ความเข้มข้นไม่เกินค่ามาตรฐานด้านสาธารณสุข โอโซนที่ใช้ภายในอาคารจะไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา” แล้วโอโซนที่สูงเกินค่ามาตราฐานนั้นอันตรายยังไง เนื่องจากโอโซนเป็นสารที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนที่รุนแรง จึงสามารถสร้างความเสียหายให้กับเยื่อเมือกและเนื้อเยื่อในทางเดินหายใจของมนุษย์ สัตว์ และพืชได้ เมื่อมีความเข้มข้นมากกว่า 50 ไมโครกรัมต่อลิตรในอากาศ

• ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ - โดยปกติแล้วการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วไปมักเคลมว่าสามารถคงประสิทธิภาพอยู่ได้ประมาณ 1 เดือนหรือต่อไปได้อีกระยะเวลาหนึ่งหลังการฉีดพ่น ซึ่งหมายถึงการมีสารเคมีตกค้างอยู่บนพื้นผิวที่ปกคลุมด้วยละอองของน้ำยาเพื่อคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและอาจเป็นอันตรายต่อผิวหนังหรือร่างกายได้เมื่อสัมผัสโดยตรง

โดยบริการ Q-Jet นั้นเครื่องจะมีการพ่นละอองที่ความละเอียด 5 ไมครอน เพื่อฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อราขนาดเล็ก โดยน้ำยาที่ใช้พ่นเป็นเกรดเดียวกับทางการแพทย์ ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ ซึ่งในยุโรปมีการใช้น้ำยาตัวเดียวกันเพื่อทำความสะอาดท่อน้ำประปาที่ประชาชนไว้ดื่มกิน ดังนั้นรับประกันได้ว่าที่อยู่อาศัยของลูกค้า Seekster จะสะอาดปลอดภัยไร้สารเคมีตกค้างอยู่ในที่พักอาศัยหรือสำนักงานแน่นอน :)

สำหรับใครที่สนใจสามารถจองบริการได้ผ่านที่ Link ข้างล่างนี้ แล้วเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปเมื่อเช็คคิวผู้ให้บริการเรียบร้อยเพื่อคอนเฟิร์มวันและเวลาอีกครั้ง
จองบริการ: http://bit.ly/2PRuYuR << คลิก

อ้างอิง
https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/ozone-generators-are-sold-air-cleaners