ทาง Seekster เป็นห่วงคุณลูกค้าและผู้ให้บริการของเราทุกๆ ท่านค่ะ และเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในบริการของเรายิ่งขึ้น เราจึงมีการอัพเดทมาตรการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ผู้ให้บริการ

  1. อุปกรณ์ทุกชิ้นของผู้ให้บริการจะมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง ก่อนและหลัง ให้บริการ
  2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
  3. เพื่อสร้างความมั่นใจในการให้บริการกับทางคุณลูกค้าของเรา ในกรณีที่ผู้ให้บริการมีอาการ ไข้ ไอ จาม ทาง Seekster จะให้ผู้ให้บริการหยุดรับงานทันทีและกักตัว 14 วันเพื่อรอดูอาการต่อไป และทางเราจะจัดหาผู้ให้บริการท่านใหม่แก่คุณลูกค้า

คุณลูกค้า

  1. สวมใส่หน้ากากตลอดเวลาระหว่างที่ผู้ให้บริการกำลังปฏิบัติหน้าที่
  2. ขอความร่วมมือแจ้งให้ทาง Seekster ทราบตอนจองบริการหากมีอาการหรือมีประวัติไปพื้นที่เสี่ยง

*บริษัทจะรับผิดชอบเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของการให้บริการของบริษัทเท่านั้น ซึ่งจะครอบคลุมถึงคุณภาพงาน ความสะอาด ขอบเขตการทำงาน และมารยาทของผู้ให้บริการ นอกเหนือจากนั้น Seekster มีประกันความเสียหายของทรัพย์สินให้แก่ผู้ให้บริการของเราในระหว่างการปฏิบัติงาน ที่ครอบคลุมวงเงินสูงสุด 20,000 บาท

Seekster ขอแจ้งว่าทางบริษัทมีนโยบายดูแลและรับผิดชอบในข้อร้องเรียนและความเสียหายที่มาจากข้อตกลงที่กล่าวมาข้างต้นได้เท่านั้น

ทาง Seekster ไม่นิ่งนอนใจและมีการกำชับ เน้นย้ำ เรื่องมาตรการความถูกสุขอนามัยกับผู้ให้บริการของเราอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย ทางเราจะมีการอัพเดทมาตรการป้องกันให้แก่คุณลูกค้าทุกท่านเป็นระยะๆ นะคะ