การเตรียมพร้อมของโรงแรมเพื่อรองรับ "เราเที่ยวด้วยกัน" ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศช่วง Covid-19
hotel

การเตรียมพร้อมของโรงแรมเพื่อรองรับ "เราเที่ยวด้วยกัน" ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศช่วง Covid-19

Highlight การเตรียมบริการให้พร้อมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในประเทศ ตั้งแต่แขกเช็คอินจนถึงเช็คเอ้าท์ความสะอาดคือปัจจัยหลักในการเลือกปลายทาง และ ทางเลือกใหม่ที่สามารถเรียกใช้บริการแม่บ้

  • Nhamfah Techathadamit
    Nhamfah Techathadamit
1 min read
พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสำหรับธุรกิจโรงแรมในยุคโควิด
SME

พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสำหรับธุรกิจโรงแรมในยุคโควิด

Highlight เปลี่ยน Fixed Cost ให้เป็น Variable Cost โดยการส่งแรงงานบางส่วนเข้าสู่ระบบ Sharing EconomyDigital Innovation จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบเพื่อนำไปวางแผนและใช้แรงงานที่มีให้เกิดประสิทธิ

  • Nhamfah Techathadamit
    Nhamfah Techathadamit
1 min read