ตอบ:


- แจ้งแอดมินพร้อมแจ้งเหตุผลกับแอดมินเพื่อให้แอดมินประสานงานกับทางลูกค้าให้    

- ห้ามแม่บ้านไปขอทางลูกค้าเอง

- เตรียมเสื้อซีคสเตอร์ ไว้สำรองเสมอ""-เตรียมเสื้อกันฝนและร่มไว้เสมอ"