ตอบ:


- เข้าพื้นที่ทักทายลูกค้า

- สอบถามลูกค้าด้วยความสุภาพถึงหน้างานที่ต้องทำ

- หากหน้างานที่ลูกค้าให้ทำ ไม่ตรงกับขอบเขตงานอย่าเพิ่งออกจากหน้างานเด็ดขาด

- ให้แจ้งแอดมินเพื่อประสานงานให้ทันที