"ขอบคุณที่รักกัน" Seekster is turning 7 Years Old: Thank you words from Teams and Suppliers
aniversary

"ขอบคุณที่รักกัน" Seekster is turning 7 Years Old: Thank you words from Teams and Suppliers

ในโอกาสครบรอบ 7 ปีนี้ People of Seekster จากทีมต่างๆ รวมถึงผู้ให้บริการของ Seekster ได้มาขอบคุณคนไทยทุกคนไปพร้อมกัน ที่ให้โอกาสเราได้ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยหลายล้านคน และมอบโอกาสการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับแรงไทยไทยอย่างยั่งยืนตลอดมา

 • Seekster
  Seekster
2 min read
เกิดอุบัติเหตุ ทำของเสียหายหน้างาน ควรทำอย่างไร?
Maid

เกิดอุบัติเหตุ ทำของเสียหายหน้างาน ควรทำอย่างไร?

ตอบ: - ผู้ให้บริการควรขอโทษลูกค้าเป็นอันดับแรก - ขออนุญาตถ่ายรูปความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อแจ้งแอดมินให้ประสานงานรับทราบผ่านช่องทางไลน์ @seekstersupport

 • Seekster
  Seekster
1 min read
ได้รับการร้องจากลูกค้า เพื่อขอให้ทำงานเกินกว่าขอบเขตหรือเวลาที่กำหนด ควรทำอย่างไร?
Maid

ได้รับการร้องจากลูกค้า เพื่อขอให้ทำงานเกินกว่าขอบเขตหรือเวลาที่กำหนด ควรทำอย่างไร?

ตอบ: - ตรวจสอบรายละเอียดในใบงานที่รับไว้อีกครั้งในแอปพลิเคชั่น - อธิบายให้ลูกค้าทราบ ถึงขอบเขตการให้บริการด้วยความสุภาพในการสื่อสาร - แจ้งแอดมินให้รับทราบถึงเหตุการณ์ที

 • Seekster
  Seekster
1 min read
หากเกิดอุบัติเหตุ เหตุฉุกเฉิน เหตุสุดวิสัยที่ทำให้เดินทางไปหน้างานไม่ได้ ควรทำอย่างไร?
Maid

หากเกิดอุบัติเหตุ เหตุฉุกเฉิน เหตุสุดวิสัยที่ทำให้เดินทางไปหน้างานไม่ได้ ควรทำอย่างไร?

ตอบ: - แจ้งแอดมินทันที พร้อมอธิบายเหตุผล กับแอดมินเพื่อให้แอดมินประสานงานกับทางลูกค้าให้ - แม่บ้านไม่ควรติดต่อไปหาลูกค้าโดยตรง - หากในกรณีเข้าไปให้บริ

 • Seekster
  Seekster
1 min read
หากทรัพย์สินของลูกค้าเสียหายอยู่แล้ว ต้องทำอย่างไร?
Maid

หากทรัพย์สินของลูกค้าเสียหายอยู่แล้ว ต้องทำอย่างไร?

ตอบ -ผู้ให้บริการควรรีบแจ้งลูกค้าและแอดมิน -ขออนุญาตถ่ายรูปก่อนเพื่อแจ้งแอดมินให้ประสานงานรับทราบผ่านช่องทางไลน์ @seekstersupport

 • Seekster
  Seekster
1 min read
คราบตะกรันน้ำบนผิวกระจก ทำต้องทำความสะอาดอย่างไร
Maid

คราบตะกรันน้ำบนผิวกระจก ทำต้องทำความสะอาดอย่างไร

ตอบ -เริ่มต้นด้วยการใช้น้ำยาล้างจานก่อน ถ้าไม่ออกให้ใช้น้ำยา Vixol Oxy (วิกซอล อ็อกซี่) -ในกรณีที่ยังไม่ออกอีกให้ใช้ Vixol Gold (วิกซอล โกลด์

 • Seekster
  Seekster
1 min read
ถ้าหากลูกค้าต้องการให้แม่บ้านใช้อุปกรณ์ของลูกค้า แม่บ้านควรทำอย่างไร?
Maid

ถ้าหากลูกค้าต้องการให้แม่บ้านใช้อุปกรณ์ของลูกค้า แม่บ้านควรทำอย่างไร?

ตอบ -ใช้อุปกรณ์ของลูกค้าได้ แต่ต้องแจ้งแอดมินว่าลูกค้าให้ใช้ของลูกค้า และบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ถ้าเกิดความเสียหาย

 • Seekster
  Seekster
1 min read
ถ้าลูกค้าขอให้ใช้น้ำยาของลูกค้าหรือที่นอกเหนือจากที่แม่บ้านมีไว้ จะใช้ได้หรือไม่?
Maid

ถ้าลูกค้าขอให้ใช้น้ำยาของลูกค้าหรือที่นอกเหนือจากที่แม่บ้านมีไว้ จะใช้ได้หรือไม่?

ตอบ -ใช้ได้ แต่ต้องแจ้งแอดมินว่าใช้ของลูกค้า และบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ถ้าเกิดความเสียหาย

 • Seekster
  Seekster
1 min read
การติดต่อลูกค้า สามารถติดต่อในช่องใดได้บ้าง?
Maid

การติดต่อลูกค้า สามารถติดต่อในช่องใดได้บ้าง?

ตอบ -เบอร์โทรในระบบ/แชทข้อความในระบบ -สามารถดูเบอร์ติดต่อลูกค้าได้ในใบงานในวันนั้นๆ ที่รับงานไว้ -สามารถกดแชทเพื่อติดต่อกับลูกค้าได้ในแอพพิเคชั่น

 • Seekster
  Seekster
1 min read
ได้รับการติดต่อจากลูกค้า ให้รับงานตรง ควรปฏิบัติอย่างไร?
Maid

ได้รับการติดต่อจากลูกค้า ให้รับงานตรง ควรปฏิบัติอย่างไร?

ตอบ -แจ้งลูกค้าว่า ลูกค้าสามารถจองแม่บ้านผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่นเท่านั้น -แจ้งลูกค้าว่า หากพบว่ามีแม่บ้านท่านใดรับงานเองจากทางลูกค้า ระบบจะถูกปิ

 • Seekster
  Seekster
1 min read
ถ้าติดต่อลูกค้าไม่ได้ ควรทำอย่างไร?
Maid

ถ้าติดต่อลูกค้าไม่ได้ ควรทำอย่างไร?

ตอบ -แคปภาพหน้าจอที่มีเลขใบงานส่งให้แอดมินพร้อมแจ้งรายละเอียด จากนั้นรอแอดมินตอบตามคิว -กดถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์ตนเอง ให้เห็นใบงานในแอปฯ -ส่งภาพหน้าจอที่มีใบงานให้กับทางไลน์แอดมิน เพื

 • Seekster
  Seekster
1 min read
พบปัญหาของความไม่สอดคล้องระหว่างเวลาการทำงานกับพื้นที่หน้างานจริง ควรทำอย่างไร?
Maid

พบปัญหาของความไม่สอดคล้องระหว่างเวลาการทำงานกับพื้นที่หน้างานจริง ควรทำอย่างไร?

ตอบ: - เข้าพื้นที่ทักทายลูกค้า - สอบถามลูกค้าด้วยความสุภาพถึงหน้างานที่ต้องทำ - หากหน้างานที่ลูกค้าให้ทำ ไม่ตรงกับขอบเขตงานอย่าเพิ่งออกจากหน้างานเด็ดขาด

 • Seekster
  Seekster
1 min read
หากแม่บ้านไม่ได้สวมเสื้อซีคสเตอร์ เพราะเสื้อเปียก ควรทำอย่างไร?
Maid

หากแม่บ้านไม่ได้สวมเสื้อซีคสเตอร์ เพราะเสื้อเปียก ควรทำอย่างไร?

ตอบ: - แจ้งแอดมินพร้อมแจ้งเหตุผลกับแอดมินเพื่อให้แอดมินประสานงานกับทางลูกค้าให้     - ห้ามแม่บ้านไปขอทางลูกค้าเอง - เตรียมเสื้อซีคสเตอร์ ไว้สำรองเสมอ""-เตรียมเสื้อกั

 • Seekster
  Seekster
1 min read
ไปถึงที่ทำงานเกินเวลาที่กำหนด / อยู่ระหว่างการเดินทาง ควรทำอย่างไร?
Maid

ไปถึงที่ทำงานเกินเวลาที่กำหนด / อยู่ระหว่างการเดินทาง ควรทำอย่างไร?

- แจ้งแอดมินทันที พร้อมอธิบายเหตุผล กับแอดมินเพื่อให้แอดมินประสานงานกับทางลูกค้าให้ - แจ้งลูกค้าโดยตรงอีกครั้ง พร้อมอธิบายสาเหตุ และเวลาทีคาดว่าจะเดินทางไปถึง

 • Seekster
  Seekster
1 min read
หากเจอปัญหาหน้างานที่ทำให้สับสน หรือ ได้รับข้อมูลงานจากลูกค้าไม่เพียงพอ ควรทำอย่างไร?
Maid

หากเจอปัญหาหน้างานที่ทำให้สับสน หรือ ได้รับข้อมูลงานจากลูกค้าไม่เพียงพอ ควรทำอย่างไร?

ตอบ: - ใจเย็นๆ ทำตามที่ลูกค้าต้องการด้วยความสุภาพ ไม่แสดงอาการไม่พอใจหรือหงุดหงิดตอบโต้ - ทำงานให้เสร็จสิ้น หลังจากนั้นแจ้งแอดมินให้ทราบเรื่องราว

 • Seekster
  Seekster
1 min read
ต้องการยกเลิกการรับงาน นอกเหนือเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด (เช่น ต้องแจ้งยกเลิกงานกระทันหัน) ควรทำอย่างไร?
Maid

ต้องการยกเลิกการรับงาน นอกเหนือเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด (เช่น ต้องแจ้งยกเลิกงานกระทันหัน) ควรทำอย่างไร?

ตอบ: แจ้งแอดมินทันทีที่ต้องการยกเลิกงาน รู้ตอนไหนแจ้งได้เลย - ช่องทางไลน์ @seekstersupport คลิ้ก

 • Seekster
  Seekster
1 min read